ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ : Για Tις Πολιτικές Εξελίξεις Και Την Αριστερά

Ανακοίνωση

Η κοι­νω­νι­κή αντί­στα­ση στο αντια­σφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο και η τα­χύ­τα­τη φθορά της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα-Κα­μέ­νου, έχουν επι­τα­χύ­νει εντυ­πω­σια­κά τις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται η εκτί­μη­ση ότι το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών στις 20/9 στη­ρί­χθη­κε στην υφαρ­πα­γή της ερ­γα­τι­κής και λαϊ­κής ψήφου, στις ελ­πί­δες ότι το Μνη­μό­νιο 3 θα εφαρ­μο­στεί με «αν­θρώ­πι­νο πρό­σω­πo» και στις δη­μα­γω­γί­ες για ένα τάχα «πα­ράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα». Η πα­νί­σχυ­ρη μνη­μο­νια­κή πλειο­ψη­φία στη βουλή δεν αντα­να­κλού­σε μια βα­θύ­τε­ρη κοι­νω­νι­κή με­τα­στρο­φή, τη δια­μόρ­φω­ση μιας κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας φι­λο­μνη­μο­νια­κής. Αντί­θε­τα, η αντί­στα­ση στη λι­τό­τη­τα, η δια­χω­ρι­στι­κή μνη­μό­νιο-αντι­μνη­μό­νιο πα­ρέ­μει­νε ως ενερ­γό κοι­νω­νι­κό ρήγμα, ικανό να δώσει ισχυ­ρούς κοι­νω­νι­κούς και πο­λι­τι­κούς σει­σμούς. Τα γρή­γο­ρα αντα­να­κλα­στι­κά όσων κά­λε­σαν αμέ­σως μετά την 20/9 σε κοι­νω­νι­κή αντί­στα­ση (με την πρώτη απερ­γία στις 12 Νο­έμ­βρη!) απο­δεί­χθη­καν ότι πα­τού­σαν σε στέ­ρεα βάση.
Ο πρώ­τος «σει­σμός» που συ­ντά­ρα­ξε και συ­ντα­ράσ­σει την κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα-Κα­μέ­νου ήρθε μαζί με την πρώτη προ­σπά­θειά τους να εφαρ­μό­σουν συ­γκε­κρι­μέ­να τις υπο­χρε­ώ­σεις που ανέ­λα­βαν με την κα­τά­πτυ­στη συμ­φω­νία της 13ης Ιου­λί­ου, με την αντι­με­ταρ­ρύθ­μι­ση στο Ασφα­λι­στι­κό.

Προκήρυξη Της ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Για Τους Πρόσφυγες

Προκήρυξη - ανακοίνωση της Κομμουνιστικής Τάσης για τις επείγουσες μορφές αλληλεγγύης στους χιλιάδες πρόσφυγες και τις αναγκαίες ταξικές και πολιτικές διεκδικήσεις.

Ο καπιταλισμός δείχνει το πιο αποκρουστικό του πρόσωπο στους πρόσφυγες που προσπαθούν να διασχίσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα για να σωθούν από την πολεμική φρίκη της Συρίας. Η διαρκής και κλιμακούμενη επίδειξη αναλγησίας, κυνισμού και ξενοφοβίας είναι - χωρίς καμία εξαίρεση - η κοινή απάντηση των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων και των ευρωπαϊκών αστικών κρατών στο δράμα εκατοντάδων χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων.

Οι ευρωπαίοι καπιταλιστές είναι διπλά υπεύθυνοι γι’ αυτό το δράμα. Με τη διαχρονική ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και τις κάθε είδους ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα των χωρών της, δημιούργησαν την αιτία για πολέμους που διώχνουν ανθρώπους μαζικά απ’ τις εστίες τους. Και τώρα που τα θύματα τους «χτυπούν την πόρτα» διεκδικώντας την επιβίωση, οι ευρωπαίοι καπιταλιστές ορθώνουν φράγματα στη μια χώρα μετά την άλλη, σπρώχνοντας τα θύματά τους ξανά στη φυσική εξόντωση.

Ν’ Ανταποκριθούμε Στις Προκλήσεις! / του Γιάννη Σηφακάκη

του Γιάννη Σηφακάκη

Βαδίζουμε προς την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα σε συνθήκες που η κρίση επιδεινώνεται σε όλα τα επίπεδα και η εργατική αντίσταση δυναμώνει ενάντια στο Ασφαλιστικό – σφαγείο και το 3ο μνημόνιο, ενάντια στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ που με την ξεδιάντροπη συνεργασία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμακώνουν την επέμβαση στη Συρία, απλώνουν το φράχτη στο Αιγαίο και πνίγουν τους πρόσφυγες.

Η πανεργατική σεισμός στις 4 Φλεβάρη και η μαζική κινητοποίηση για ανοιχτά σύνορα στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη, υπογραμμίζουν το αγωνιστικό και πολιτικό προχώρημα του κόσμου. Επιβεβαιώνουν τις απόψεις όσων επιμένουμε, ότι η εργατική τάξη είναι δυνατή και όχι ηττημένη και «αμήχανη» μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβρη, ότι η στροφή αριστερά συνεχίζεται και μεγαλώνει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και τη δράση της μπορεί να κερδίζει την εκτίμηση πρωτοπόρων κομματιών που αναζητούν εναλλακτική πέρα από τα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής στρατηγικής, όπως φαίνεται και από το πρόσφατο γκάλοπ της MRB που δίνει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ποσοστό 1,9% σε περίπτωση εθνικών εκλογών.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Η Κλιμάκωση Του Αγώνα Στα Χέρια Της Βάσης Και Των Πρωτοβάθμιων

του Γιώργου Κρεασίδη

Σε μια κρίσιμη καμπή περνά η κοινωνική αντίσταση στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης μετά τις αποφάσεις αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, αλλά και από τους μεγαλοαγρότες. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο πρωτοβάθμιων και δράσης από τα κάτω για να αντιστραφεί η κατάσταση και να ανοίξει ο δρόμος για την κλιμάκωση των αγώνων, ώστε το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί.

Στη συνεδρίασή της, την περασμένη Τετάρτη, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του ΠΑΜΕ σαν επόμενο αγωνιστικό βήμα, συλλαλητήριο στις 9 Μάρτη και 48ωρη απεργία «εάν και εφόσον» το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή. Δυο μέρες μετά, αντίστοιχα η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να περιμένει το επόμενο απεργιακό βήμα της ΓΣΕΕ, παρά τη σφοδρή αντίδραση των Παρεμβάσεων που έθεσαν το θέμα της αναγκαίας αγωνιστικής κλιμάκωσης με 48ωρη απεργία.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μαγνησίας : Κανένα Στρατόπεδο Συγκέντρωσης - Hot-Spot Ποτέ Και Πουθενά

Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης- hot-spot ποτέ και πουθενά

Είναι πλέον δύσκολο να κρυφτούν οι επιδιώξεις των εκφραστών της κυρίαρχης πολιτικής για τη διαχείριση των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που ξεριζώνονται από τους τόπους τους μέσω του πολλαπλού και διαρκούς πολέμου των δυνάμεων του κεφαλαίου. Τα κροκοδείλια δάκρια και η αλληλεγγύη-φιλανθρωπία του θεαθήναι και της οικονομικής και πολιτικής εξαργύρωσης αποτελούν το πέπλο για το ακριβοπληρωμένο από την ΕΕ σχέδιο εγκλεισμού των μεταναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης – hot spots, τη διαλογή τους σε εκμεταλλεύσιμους και μη και τη χρησιμοποίηση τους τελικά ως σύγχρονους σκλάβους στον καταστροφικό μαραθώνιο για την ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η πρόταση τελικά του Δήμου Βόλου όπως αποτυπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου για τη δημιουργία «χώρου φιλοξενίας»- στρατοπέδου συγκέντρωσης, στη στρατιωτική εγκατάσταση του ΚΑΑΥ στο Μαλάκι, αποτελεί απλά το επιστέγασμα αυτής της λογικής.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση Της Ο.Κ.Δ.Ε. Για Τις Εξελίξεις Σε Συρία, Μέση Ανατολή Και Αιγαίο

— Να σταματήσουν οι επιθέσεις της Τουρκίας στους Κούρδους
— Να φύγουν οι ιμπεριαλιστές από την Συρία
— Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
— Κάτω τα μνημόνια, να αποτρέψουμε μια αντιδημοκρατική αναδίπλωση στη χώρα μας

Αντιπολεμική Συγκέντρωση και Διαδήλωση, Τετάρτη 2 Μάρτη, 18:00 Προπύλαια

ΚΚΕ : Η Ευθύνη Της Ποινικοποίησης Ανήκει Στην Κυβέρνηση


Σε ανακοίνωση για την εισαγγελική παραγγελία κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
«Το ΚΚΕ καταγγέλλει στον ελληνικό λαό το σχέδιο ποινικοποίησης και καταστολής του αγώνα των αγροτών. Αυτό το στόχο υπηρετεί και η παραγγελία της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τους κατά τόπους εισαγγελείς, να προχωρήσουν μαζί με τις αστυνομικές αρχές στην καταστολή του αγώνα των αγροτών και στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Ο αγώνας της φτωχομεσαίας αγροτιάς για το δίκιο της δεν είναι "έγκλημα", όπως χαρακτηρίζεται στην εισαγγελική παραγγελία. Είναι αγώνας επιβίωσης ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα και στο σύνολο της πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ που καταστρέφει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες.

Ευθύνη για την τρομοκρατική εισαγγελική παραγγελία έχουν η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ενοχοποιούν τους αγροτικούς αγώνες, που μιλούν για πλήγμα στην οικονομία από τα μπλόκα των αγροτών, που καλλιέργησαν τη συστηματική συκοφάντηση του αγώνα τους και των μορφών πάλης που συλλογικά επιλέγουν.

Επίσης, η κυβέρνηση φέρει μεγάλες ευθύνες για το ότι δεν κατάργησε το νόμο που θεωρεί ως αδίκημα τις κινητοποιήσεις στις εθνικές και επαρχιακές οδούς.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να καταδικάσουν την ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων και να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στην αγωνιζόμενη αγροτιά. Η οργανωμένη λαϊκή πάλη μπορεί να νικήσει την αντιλαϊκή πολιτική και την καταστολή που τη συνοδεύει».

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Μπλόκο Στην Ποινικοποίηση Των Αγώνων


Το «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαθέτει φυσικά και διώξεις κατά των κινητοποιήσεων και ποινικοποίησή τους. Αφού οι «αντιπροτάσεις» της κυβέρνησης δεν βρήκαν ανταπόκριση, όπως έγινε ή ελπίζει η κυβέρνηση να γίνει στη συνδιαλλαγή της με τις πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών, κινητοποιούνται τώρα τα «βαρέα όπλα». Με εντολή του Αρείου Πάγου κινητοποιούνται οι εισαγγελίες σε όλη τη χώρα για διώξεις εις βάρος των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι του «παράλληλου προγράμματος»: ενώ η μνημονιακή κυβέρνηση καλωσορίζει και πάλι το ΔΝΤ και τις ανανεωμένες, σκληρότερες απαιτήσεις του από ένα λαό που στενάζει από τις πολιτικές λιτότητας, παράλληλα καταρρίπτει και τις τελευταίες αυταπάτες που μπορεί να υπήρξαν για το ρόλο της. Μνημόνιο μέχρι τέλος θέλουν, με ψίχουλα ελεημοσύνης για τους εργαζόμενους σε «παράλληλα προγράμματα» εξαθλίωσης, με συνεχείς δηλώσεις πίστης στο κοινωνικό «σφαγείο» της Ε.Ε. και του ευρώ.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Ο Aγώνας Της Φτωχομεσαίας Αγροτιάς Σε Κρίσιμη Καμπή

Το συντονιστικό της Πανελλαδικής Αγροτοδιατροφικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:


Η συνάντηση φαρσοκωμωδία μιας μειοψηφίας αγροτών (κυρίως μεγαλοαγροτών) με τον πρωθυπουργό οδηγήθηκε σε φιάσκο λόγω της κυβερνητικής επιμονής στον αντιασφαλιστικό καιάδα , στην φοροεπιδρομή , στην εφαρμογή του 3ου μνημονίου, στην προώθηση της αντιαγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. (νέα ΚΑΠ 2014-2020) και του κακόφημου «μητρώου αγροτών», που ξεκληρίζει τη φτωχολογιά της υπαίθρου.

Αποδείχτηκε ότι η λογική του «διαλόγου» και των συναντήσεων με τον πρωθυπουργό που επέβαλλαν οι αγροτοπατέρες υπονομεύει τις κινητοποιήσεις, διασπά τους αγωνιζόμενους αγρότες και δημιουργεί αυταπάτες για το ρόλο της αντιλαϊκής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και όσων έχουν ψηφίσει μαζί της το 3ο μνημόνιο.

ΝΑΡ : Κλείνουν Τα Σύνορα Της Ειδομένης - Αποκρουστικό Το Πρόσωπο της Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του γραφείου τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Την Παρασκευή τέλειωσε η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. με θέμα και το προσφυγικό, με αποφάσεις για «ταχεία αναχαίτιση των ροών, προστασία των εξωτερικών συνόρων, μείωση της παράνομης μετανάστευσης, διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν και συνεργασία με το ΝΑΤΟ». Διαψεύστηκαν οι δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι πέτυχε να μη γίνουν μονομερείς ενέργειες για κλείσιμο των συνόρων μέχρι την επόμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής το Μάρτιο.

Πριν στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας των πρωθυπουργών, άρχισαν να κλείνουν τα εσωτερικά σύνορα των χωρών της Ευρώπης ακόμα και για τους αναγνωρισμένους επίσημα ως πρόσφυγες πολέμου. Στα σύνορα της Ειδομένης από την Κυριακή απαγορεύτηκε εντελώς η διέλευση αρχικά για τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και για όσους προέρχονται από το Ιράκ και τη Συρία και δεν έχουν διαβατήριο ή ταυτότητα και τελικά για όλους. Μόνο τη Δευτέρα επέτρεψαν να περάσουν λίγες δεκάδες πρόσφυγες και πάνω από 4.500 έμειναν συγκεντρωμένοι στη μεθόριο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Βήματα Μπροστά Για Την Επαναστατική Αριστερά

Αυτό το Σαββατοκύριακο, αρχίζοντας από την Παρασκευή το απόγευμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα οργανώνει την ετήσια Συνδιάσκεψή του για το 2016. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο ακολουθεί η τρίτη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρόκειται για διαδικασίες που σηματοδοτούν βήματα μπροστά για την επαναστατική αριστερά σε μια κρίσιμη καμπή των εξελίξεων.

Η ετήσια Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ (και παλιότερα της ΟΣΕ) είναι ένας θεσμός με σταθερή παρουσία από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστική η σύνθεση των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί από τους τοπικούς πυρήνες φέτος: Ένα 2% των αντιπροσώπων έχει κομματική ηλικία πάνω από 40 χρόνια, το 6% μεταξύ 26 και 40 χρόνια, το 10% από 16 μέχρι 25, το 28% από 6 μέχρι 15, ενώ το 54% των αντιπροσώπων έχει ενταχθεί τα τελευταία έξη χρόνια.

Από αυτούς το 46% είναι γυναίκες και το 54% άντρες, χωρίς να χρειαστεί κάποια διαδικασία επιβολής ποσοστώσεων. Αντίστοιχα αντιπροσωπευτική είναι η εικόνα της προέλευσης των αντιπροσώπων από τους διάφορους χώρους. Περίπου το 55% είναι εργαζόμενοι, 30% φοιτητές, 2% συνταξιούχοι, 2% μαθητές. Ανάμεσα στους εργαζόμενους, ισχυρή παρουσία έχουν σύντροφοι και συντρόφισσες από τα Νοσοκομεία, την Εκπαίδευση αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.

3η Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Μπορούμε Να Βρέξουμε Τα Πόδια Μας; / Της Δέσποινας Κουτσούμπα

Της Δέσποινας Κουτσούμπα

Με έναν τρόπο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι κι αυτή γέννημα της κρίσης: γεννήθηκε στη νεολαιίστικη εξέγερση του 2008, συνδέθηκε με τους μεγάλους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες της περιόδου, ανέπνευσε στις λαϊκές συνελεύσεις των πλατειών του 2011, έδωσε τη μάχη για να δημιουργηθούν όροι για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης του κεφαλαίου. Έξι χρόνια μετά την επιβολή του πρώτου μνημονίου, η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί επιβάλλονται με ωμότητα και ο πόλεμος βρίσκεται στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, η «στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ», που ταλάνισε την αριστερά και το κίνημα για αρκετό καιρό, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την πολιτική της κατάληξη, ως διαχείριση της ίδιας νεοφιλελεύθερης αστικής επίθεσης.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Μπροστά στις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις που διαδραματίζονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά η κοινή στάση των Κομμουνιστικών Κομμάτων ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους.


Πρόσφατα, στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, η οποία συζήτησε με αντιπροσωπεία του ΚΚ, Τουρκία τις εξελίξεις στην περιοχή, την κατάσταση σε Ελλάδα και Τουρκία, τα καθήκοντα και τις εμπειρίες των κομμουνιστών στις δύο χώρες. Τα δύο ΚΚ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε Κοινή Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ με το πρόσχημα της μετανάστευσης.

Αναλυτικά η Κοινή Ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Εκδήλωση Της Πρωτοβουλίας Για Μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντικαπιταλιστική και Επαναστατική (Video)

 
 Μέρος της εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντικαπιταλιστική  και Επαναστατική που έγινε στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ την Παρασκευή 19/2
 
 

Μαζική Συνδιάσκεψη Για Έναν Νέο Προσανατολισμό / Του Μάνου Σκούφογλου

Όχι στην πολιτική συνεργασία με ρεφορμιστικές δυνάμεις 

Μάνος Σκούφογλου*

Η ύπαρξη ενός διακριτού αντικαπιταλιστικού ρεύματος, με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως σημείο αναφοράς, είναι κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της ταξικής πάλης στη χώρα εν μέσω της καπιταλιστικής κρίσης. Ένα στοιχείο που δεν ήταν ο κανόνας στις χώρες όπου αναπτύχθηκαν αγώνες και εξεγερτικές καταστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία και, σε ένα βαθμό, η ίδια η ύπαρξη αυτού του ρεύματος είναι που κρίνεται στην 3η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Για αυτό το λόγο, η συνδιάσκεψη αξίζει να είναι μαζική και να αποτελέσει πολιτικό γεγονός.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έρχεται από μια περίοδο σκληρών αγώνων, αλλά και μεγάλων πολιτικών δυσκολιών, που υπήρξαν αποτέλεσμα και των δικών της λαθών. Πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτά τα λάθη και να φύγουμε από τη συνδιάσκεψη με έναν φρέσκο και καθαρό προσανατολισμό.

27 & 28 Φεβρουαρίου : Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Του Δικτύου Για Τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα.


Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Φλεβάρη, Αθήνα, Art Garage, Σολωμού 13, Εξάρχεια.


Σε μια συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα οργανώνει την Πανελλαδική του Συνδιάσκεψη. Για δύο μέρες κουβεντιάζουμε, ανταλλάζουμε εμπειρίες, απόψεις και προβληματισμούς. Επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες από τις απαντήσεις πάνω στα μεγάλα και σύνθετα ζητήματα που η νέα κατάσταση μας θέτει. Οργανωνόμαστε, ανασυντάσσουμε και συσπειρώνουμε τις δυνάμεις μας για τους μεγάλους κινηματικούς και πολιτικούς αγώνες που ανοίγονται μπροστά μας.

 
Πρόγραμμα Συνδιάσκεψης:

Σάββατο, 11:00πμ:
Απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, πολιτική συγκυρία – Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη.

Σάββατο, 4:00μμ:
Επαναπροσδιορισμός και επανεξέταση της φυσιογνωμίας του Δικτύου.

Κυριακή, 11:00πμ:
Προσφυγικό/Μεταναστευτικό
Ενημέρωση για τους πολιτικούς κρατούμενους