ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Εκδήλωση Ομάδας Φύλου ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Κυριακή 3/4

Πώς μπορούμε να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους/στις πρόσφυγες;
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έρχονται να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη;
Το πολύχρωμο και το αντιρατσιστικό κίνημα έχουν να συντονίσουν τη δράση τους στους αγώνες για ανοιχτά σύνορα, για αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες και για την ανάδειξη και υποστήριξη των δικαιωμάτων των LOATKI+ που ζητούν άσυλο.

Η ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει συζήτηση με θέμα
"LOATKI+ πρόσφυγες, LOATKI+ Κίνημα και η πάλη για ανοιχτά σύνορα"


Κυριακή 3 Απρίλη, ώρα 18.30
Καφέ White Rabbit
Σολωμού 12 Εξάρχεια

Η ΛΑΕ Και Οι Αναγκαίες Πολιτικές Απαντήσεις / του Αντώνη Νταβανέλου

του Αντώνη Νταβανέλου

Η ΛΑΕ προχωράει προς την πρώτη (την ιδρυτική) Πανελλαδική Συνδιάσκεψή της. Οφείλει να οργανώσει μια ουσιαστική συζήτηση για το πρόγραμμα, για το «καταστατικό» (ή, πιο ευέλικτα, για τους αναγκαίους οργανωτικούς κανόνες λειτουργίας της), για το σχέδιο δράσης της, μέσα σε μια περίοδο βαθιάς κοινωνικής και πολιτικής κρίσης.

Η κρίση βάζει κα­νό­νες, δη­μιουρ­γεί υπο­χρε­ώ­σεις. Δη­μιουρ­γεί «συν­θή­κες» (όχι δικής μας επι­λο­γής) που μας υπο­χρε­ώ­νουν σε δύ­σκο­λους συν­δυα­σμούς με­τα­ξύ της εξω­στρε­φούς δρά­σης και της εσω­τε­ρι­κής συ­ζή­τη­σης. Δη­μιουρ­γεί πιε­στι­κό «πο­λι­τι­κό χρόνο» που είναι πι­θα­νό να εκ­βιά­σει τμή­μα­τα της Αρι­στε­ράς (μέσα και έξω από τη ΛΑΕ) να πά­ρουν ανα­γκαί­ες πο­λι­τι­κές απο­φά­σεις ίσως τα­χύ­τε­ρα απ’ ό,τι θα επι­θυ­μού­σαν.

To editorial Της "Εργατικής Αριστεράς" που κυκλοφορεί 30/3

Ύστερα από το καθοριστικό τρίμηνο ανάμεσα στο δημοψήφισμα του Ιουλίου και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, φτάνουμε ξανά σε έναν αποφασιστικό σταθμό των εξελίξεων.

Ό,τι στους με­τε­κλο­γι­κούς μήνες ωρι­μά­ζει στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία αλλά και στο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα, μέσα από κρυ­φές ή φα­νε­ρές δια­δρο­μές, έρ­χε­ται η ώρα να εκ­δη­λω­θεί. Μέχρι τα τέλη Απρι­λί­ου, η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία και το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα, το κί­νη­μα αντί­στα­σης και η Αρι­στε­ρά, θα πε­ρά­σουν τον «κάβο» της αξιο­λό­γη­σης του μνη­μο­νια­κού προ­γράμ­μα­τος. Ανά­λο­γα με τον τρόπο που αυτό θα γίνει, θα μπού­με σε μια νέα φάση, κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή. Πολύ σκλη­ρή για το κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά, αν πρώτα απ’ όλα η κυ­βέρ­νη­ση αλλά και το αστι­κό - μνη­μο­νια­κό μπλοκ κα­τα­φέ­ρουν να πε­ρά­σει το μνη­μο­νια­κό «πα­κέ­το» χωρίς με­γά­λους κρα­δα­σμούς, αν η προ­φα­νής προ­γραμ­μα­τι­κή και πο­λι­τι­κή συ­ναί­νε­ση των «από πάνω» απο­δει­χτεί ισχυ­ρό­τε­ρη από την αστά­θεια και τις ρωγ­μές στο σύ­στη­μά τους. Ελ­πι­δο­φό­ρα, αν οι δυ­νά­μεις τη αστά­θειας, οι αντι­φά­σεις και ο «έρπων εμ­φύ­λιος» των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων τους υπο­χρε­ώ­σουν να πλη­ρώ­σουν βαρύ κό­στος που δεν θα εξα­σφα­λί­ζει καμία στα­θε­ρή συ­νέ­χεια.

Ανακοίνωση ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Ημαθίας Για Το Προσφυγικό

Τις τελευταίες μέρες γίνεται συγκεκριμένος λόγος στα Δημοτικά Συμβούλια του νομού Ημαθίας για τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας των προσφύγων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι υπό άθλιες συνθήκες στην Ειδομένη. Στις 25/3 αργά το βράδυ έφτασε έξω από την πόλη της Βέροιας λεωφορείο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες με προορισμό το στρατόπεδο "Αρματολού Κόκκινου" Αγ. Βαρβάρας το οποίο, λίγο πριν την είσοδο του στρατοπέδου, ακινητοποιήθηκε εν μέσω αποδοκιμασιών και επιθέσεων ρατσιστικού μένους από ορισμένους κατοίκους του χωριού και εντεταλμένα μέλη της Χ.Α.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τους παππούδες μας που πριν χρόνια ήρθαν στην περιοχή κατατρεγμένοι απ’ τους πολέμους και τους πατεράδες μας που έφυγαν στα εργοστάσια του εξωτερικού. Είναι τα ταξικά μας αδέρφια, οι κυνηγημένοι από τις ωμές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τα θύματα τόσο των ισλαμοφασιστών του ISIS όσο και του ΝΑΤΟ. Είναι οι ξεριζωμένοι που το ντόπιο και ξένο Κεφάλαιο ορέγεται να εκμεταλλευτεί στο έπακρον, ώστε αντί πινακίου φακής να βγάζουν κέρδη οι ίδιοι που προκάλεσαν τον πόλεμο και τους εξώθησαν στην προσφυγιά.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Ώρα Για Ανταρσία !

Μια διπλή μάχη ξεδιπλώνεται μέσα στον Απρίλη που ξεκινάει. Την Τετάρτη, προτελευταία μέρα του Μάρτη, η κυβέρνηση στέλνει στη Βουλή νομοσχέδιο που προσπαθεί να δώσει επίφαση νομιμότητας στα ρατσιστικά μέτρα σε βάρος προσφύγων και μεταναστών που προβλέπει η Συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία. Και στις 4 Απρίλη επιστρέφει το Κουαρτέτο για να βάλει στην τελική ευθεία τη λεγόμενη «αξιολόγηση», με στόχο από τη μεριά της κυβέρνησης να κλείσει στις 15 Απρίλη.

Ουσιαστικά, το ρατσιστικό «μνημόνιο», οι ρυθμίσεις που σφαγιάζουν με απελάσεις και στρατόπεδα συγκέντρωσης τα δικαιώματα των προσφύγων, παίρνει το δρόμο προς τη Βουλή και οι υπουργοί φιλοδοξούν ότι άμεσα θα ακολουθήσει το Ασφαλιστικό του τρίτου μνημόνιου που σφαγιάζει τις συντάξεις.
 
Αλλά και στα δυο μέτωπα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταρσίες. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες «υποδέχθηκαν» τον υπουργό Αστυνόμευσης Τόσκα στη Χίο με συνθήματα «Μην μας απελαύνετε», ενώ παντού οι αλληλέγγυοι αρνούνται να συμπράξουν σε τέτοιο έγκλημα. Οι εικόνες από τη Λέσβο, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, την Ειδομένη επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση βρίσκει μπροστά της τον κόσμο που αγκάλιασε τους πρόσφυγες. Το συλλαλητήριο της Τετάρτης από την Ομόνοια στη Βουλή βάζει ξεκάθαρα την απαίτηση ότι και οι βουλευτές πρέπει να αρνηθούν την ψήφο τους στη Συμφωνία της Ντροπής.

Κάλεσμα Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Στη Συγκέντρωση Της Τετάρτης 30/3, Ενάντια Στη Ψήφιση Του Ν/Σ Για Το Προσφυγικό

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Ε. ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΕΞ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

AAΣ : Κάλεσμα Σε Σύσκεψη Για Διοργάνωση Αντιιμπεριαλιστικού - Αντιπολεμικού Συλλαλητηρίου Αλληλεγγύης Στους Πρόσφυγες Στο Πειραιά

Με όλο και πιο οξυμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Ο πόλεμος και οι βομβαρδισμοί των ιμπεριαλιστών στη Συρία -παρά τις προσωρινές υφέσεις- συνεχίζονται, σκορπώντας τον τρόμο, το θάνατο, την καταστροφή και την προσφυγιά.
Μέρα με τη μέρα, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί γύρω από την περιοχή οξύνονται και μαζί με αυτούς εκδηλώνονται και κάθε λογής τυχοδιωκτισμοί από τις ντόπιες αστικές τάξεις και τα καθεστώτα της περιοχής.
Και η προοπτική είναι ακόμη πιο δυσοίωνη, καθώς μετά από το δολοφονικό χτύπημα στις Βρυξέλλες αναμένεται η ακόμη πιο σφοδρή απάντηση των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και της ΕΕ, με νέες εκατόμβες νεκρών και με νέα καραβάνια προσφύγων, πάλι με πρόσχημα «την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας».

Ανακοίνωση Tης ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης : Ούτε Στη Θεσσαλονίκη, Ούτε Πουθενά

Εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιρατσιστές διαδήλωσαν μαζικά και μαχητικά σήμερα, Κυριακή 27/3 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στους φασίστες του «Ιερού Λόχου». Το συλλαλητήριο ενάντια στην «ισλαμοποίηση της Ευρώπης» αφού αναβλήθηκε την πρώτη φορά, χρειάστηκε εκατοντάδες ΜΑΤ και ασφαλίτες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να καταφέρει να γίνει σήμερα. ΜΑΤ και ασφαλίτες που περιφρουρούσαν τη συγκέντρωση των ρατσιστών και που έκαναν από το πρωί «προληπτικούς ελέγχους και προσαγωγές», προκειμένου οι φασίστες να μπορούν ανενόχλητοι να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ταυτόχρονα με την προστασία στον Ιερό Λόχο, άλλα «αριστερά ΜΑΤ» μπλόκαραν αλληλέγγυους από σωματεία και συλλογικότητες στην Ειδομένη, όπου μετέβαιναν για να μεταφέρουν υλική βοήθεια στους πρόσφυγες.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση Από Τη Συνεδρίαση Της ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25/3/16

Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συζήτησε αναλυτικά την κατάσταση στα βασικά μέτωπα της περιόδου.

1) Τα μέτρα για το ασφαλιστικό, φορολογικό, κόκκινα δάνεια είναι στην καρδιά της υλοποίησης του 3ου μνημονίου, ενώ διαφαίνεται καθαρά ότι οδεύουμε σε νέο μνημόνιο με μέτρα ύψους 6 δις στο εγγύς διάστημα. Η πάλη ενάντια στο νέο πακέτο μέτρων που συζητούν κυβέρνηση και τρόικα είναι μάχη πρωτίστως πολιτική και μ’ αυτή την έννοια οι αγώνες σε εργασιακούς χώρους και γειτονιές για να είναι αποτελεσματικοί απαιτούν συσπείρωση πάνω σε ένα συνεκτικό αντικυβερνητικό αντιΕΕ πλαίσιο πάλης.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΝΑΡ : Οι Νέες Αποφάσεις Ε.Ε. – Ελλάδας Και Τουρκίας Βαρβαρότητα Και Κυνισμός Απέναντι Στους Πρόσφυγες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Στις 17-18 Μάρτη 2016 οι πρωθυπουργοί της Ε.Ε. ομόφωνα αποφάσισαν ότι δεν θα ισχύουν ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων πολέμου. Το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου και το κείμενο της συμφωνίας Ε.Ε.–Τουρκίας αποτελεί επιστέγασμα όλων των προηγούμενων αποφάσεων για «φύλαξη των συνόρων της Ε.Ε.» από τους «εχθρούς πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, των πολέμων και της καπιταλιστικής ασυδοσίας που ευθύνεται για την καταστροφή χωρών και τον ξεριζωμό ανθρώπων, απαγορεύει τώρα την είσοδο στα «πολιτισμένα» εδάφη της. Και η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ουσιαστική κατάργηση της Σύμβασης της Γενεύης.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Πολιτικά Συμπεράσματα / του Κωνσταντίνου Αυγέρου

του Κωνσταντίνου Αυγέρου

H 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, 5-6 Μάρτη, με τη συμμετοχή περίπου 1.000 αντιπροσώπων από δεκάδες Τοπικές Επιτροπές του εγχειρήματος από όλη την Ελλάδα. Η 3η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο για την Αριστερά στην Ελλάδα ύστερα από το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό μπλοκ και τη διάσπαση της ΛΑΕ τον περασμένο Αύγουστο. Το σώμα της συνδιάσκεψης συζήτησε πάνω σε ένα κείμενο Θέσεων τεσσάρων κεφαλαίων και ενέκρινε μια απόφαση που ουσιαστικά συνοψίζει το κείμενο. Πέρα από το κείμενο Θέσεων που παρουσιάστηκε από μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) υπήρξαν και τροπολογίες από μεριάς του ΣΕΚ αλλά και της Πρωτοβουλίας για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντικαπιταλιστική και Επαναστατική που υποστηρίζεται από την ΟΚΔΕ-Σπάρτακος.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου: Για Την Εκδήλωση Του ΣΥΡΙΖΑ Και Την Καταστολή Στη Γειτονιά Μας!

Εκεί, πίσω απ’ της θλίψης τα βουνά/ λιόχαρος τόπος ασύνορος
για την πείνα ετούτη που μας τυραγνά/ για του θανατικού την οργή
το βήμα των εκατομμυρίων/ τύπωνε τώρα στη γη.
Κι αν μας κυκλώνουνε/ με συμμορίες μισθωμένες, κι αν μας πολεμάν θανατερά….
με στήθος γενναίο μπροστά!/ Στον ουρανό οι σημαίες μας/ αφίσες κολλήστε
Ποιος τραβάει εκεί κάτω δεξιά;/ Αριστερά! Αριστερά! Αριστερά!»!
 
Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι

Η Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή δεκάδων νέων εργαζόμενων, ανέργων και φοιτητών, που μαζί με το αγωνιστικό δυναμικό της γειτονιάς μας και μέσα από τις συλλογικότητές τους (Πρωτοβουλία νέων ενάντια στο Ασφαλιστικό, συντονισμός δράσης σωματείων, φορέων και συλλογικοτήτων ενάντια στο Ασφαλιστικό), υπερασπίστηκαν με επιμονή και πείσμα την αρχική τους απόφαση να αντιπαρατεθούν πολιτικά στην κυβερνητική πολιτική και παρέμειναν στον χώρο της εκδήλωσης, ακόμα και μετά την βίαιη επέμβαση των Μ.Α.Τ. εναντίον τους, που ήρθε σαν κορύφωση της τραμπούκικης συμπεριφοράς της ηγεσίας του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προκάλεσε και μεθόδευσε απροκάλυπτα το κατασταλτικό χτύπημα.

Ενιαίο Μέτωπο Και Αριστερά / του Π. Κοσμά

του Πάνου Κοσμά

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση μέσα στην Αριστερά για τα μέτωπα, τη μετωπική πολιτική και το Ενιαίο Μέτωπο έχει πάρει μεγάλη έκταση.

Το γε­γο­νός αυτό οφεί­λε­ται πρώτα απ’ όλα στη συ­νει­δη­το­ποί­η­ση εκ μέ­ρους της ευ­ρεί­ας πρω­το­πο­ρί­ας των κοι­νω­νι­κών αντι­στά­σε­ων και του κό­σμου της Αρι­στε­ράς της αδή­ρι­της ανά­γκης για ενό­τη­τα των δυ­νά­με­ων της Αρι­στε­ράς στη δράση, για συ­νερ­γα­σία τους και στο πο­λι­τι­κό επί­πε­δο, με στόχο τη συ­γκέ­ντρω­ση δυ­νά­με­ων για να δο­θούν σκλη­ρές μάχες με­γά­λης κλί­μα­κας ενά­ντια στη λι­τό­τη­τα, τα μνη­μό­νια, τον κρα­τι­κό αυ­ταρ­χι­σμό, το ρα­τσι­σμό κλπ.

Από την άλλη, το γε­γο­νός ότι η έν­νοια Ενιαίο Μέ­τω­πο έγινε πε­ρί­που κοι­νής χρή­σης στην Αρι­στε­ρά τα τε­λευ­ταία χρό­νια, δεν ση­μαί­νει κα­θό­λου ότι κα­τα­νο­ή­θη­κε το πε­ριε­χό­με­νό της. Πε­ρισ­σό­τε­ρο έδωσε τροφή σε μια εκτε­τα­μέ­νη και διά­χυ­τη «με­τω­πο­λο­γία» που απο­σά­θρω­σε κάθε κοινή κα­τα­νό­η­ση και κάθε στι­βα­ρή βάση της όλης συ­ζή­τη­σης.

Η Λαϊκή Αντίσταση - Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία Για Τις Βομβιστικές Επιθέσεις Στις Βρυξέλλες

Οι δολοφονικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες «βούτυρο στο ψωμί» της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των επεμβάσεων, του πολέμου και της καταστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων
Μόνη απάντηση το δυνάμωμα του μαζικού αντιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος!

Το δολοφονικό χτύπημα στη πρωτεύουσα του Βελγίου από τις τυφλές επιθέσεις του ISIS, που ήλθαν να προστεθούν στις προηγούμενες ανάλογες στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες, τροφοδότησε ξανά μέσα στην Ευρώπη, στο όνομα της «ασφάλειας», μια κλιμάκωση της πολιτικής του τρόμου, της αστυνομοκρατίας, της δράσης των μυστικών υπηρεσιών ακόμα και της ενεργοποίησης του στρατού.
Αν, από τη μια, αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις προκαλούν την αποδοκιμασία και πρέπει να καταδικαστούν, από την άλλη, δεν μπορεί να μην σημειώσουμε τα «κροκοδείλια δάκρυα» των αμερικάνων και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών για τα εγκλήματα του σκοταδιστικού μορφώματος που λέγεται ISIS, που οι ίδιοι το δημιούργησαν, το στήριξαν και το εξόπλισαν για να εξυπηρετήσουν και προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια τους στη Μέση Ανατολή.

ΚΚΕ : Ανακοίνωση Για Την 25η Μαρτίου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την 25η Μαρτίου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:
 
«Σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος μαίνεται, που εκατομμύρια ξεριζωμένοι πλημμυρίζουν τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης, που οι ανταγωνισμοί των κεφαλαίων για κυριαρχία εκδηλώνονται με όλο και μεγαλύτερη λύσσα, ενώ η επίθεση της αστικής τάξης, της κυβέρνησής της και όλης της καπιταλιστικής αντιπολίτευσης ενάντια στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα διαρκεί, το νόημα της 25ης Μαρτίου δεν είναι η παγίδα της ''εθνικής ομοψυχίας''. Έχει σύγχρονο περιεχόμενο:

Τότε, φορέας - ηγέτης της κοινωνικής προόδου ήταν η αστική τάξη ενάντια στο φεουδαρχικό - οθωμανικό ζυγό και τους ντόπιους συμμάχους του.

Εδώ και έναν αιώνα, φορέας - ηγέτης της προόδου, σε όφελος της πλειοψηφίας του πληθυσμού, είναι η εργατική τάξη.


Η ταξική πάλη συνεχίζεται. Είναι ο μοχλός που κινεί την ιστορία μπροστά. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων, οργανώνοντας τη συμμαχία και τον αγώνα τους μπορούν να βαδίσουν σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, που θα υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με την εργατική εξουσία, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και με αποδέσμευση από τη σύγχρονη ''Ιερά Συμμαχία'', τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Αυτός ο δρόμος μπορεί να αντιμετωπίσει την ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία που καλλιεργείται από εκείνους που ''εξυμνούν'' το λαό για το 1821, αλλά που σήμερα τον θέλουν στη στάση του ''σφάξε με αγά ’μ, ν’ αγιάσω''».

Σύσκεψη Για Την Οργάνωση Της Παρέμβασης Των Συνδικαλιστικών Δυνάμεων Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Στις Επερχόμενες Μάχες (27/3)

Ενόψει της ψήφισης του Νόμου για το ασφαλιστικό η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε σύσκεψη τα συνδικαλιστικά μέλη και φίλους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 27/3 στις 7 μμ, Κλεισόβης 9 στην πλατεία Κάνιγγος (γραφεία του ΝΑΡ)
Η παρουσία όλων είναι αναγκαία για να μπορέσουμε συλλογικά να χαράξουμε την τακτική μας στο επόμενο διάστημα, για νη αποκρούσουμε τα σχέδια ΕΕ - ΔΝΤ και Κυβέρνησης κατά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Μ-Λ ΚΚΕ : Η Σφαγή Στις Βρυξέλλες Όπως Και Αυτή Στο Παρίσι… Αξιοποιείται Κατάλληλα

Οι ιμπεριαλιστές αξιοποιούν το νέο δολοφονικό χτύπημα στις Βρυξέλλες για να κλιμακώσουν την πολιτική του πολέμου, να υψώσουν σιδερόφρακτα τείχη, να πλήξουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών

Το χτύπημα στις Βρυξέλλες, συνέχεια των επιθέσεων πριν λίγους μήνες στο Παρίσι, οι στυγνές δολοφονίες αθώων ανθρώπων από τυφλές επιθέσεις του ΙSIS, δεν μπορεί παρά να καταδικάζονται απερίφραστα από κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό άνθρωπο. Παράλληλα, όπως γίνεται ήδη αντιληπτό ότι, οι ιμπεριαλιστές αξιοποιούν το νέο δολοφονικό, προβοκατόρικο χτύπημα για να κλιμακώσουν την πολιτική του πολέμου στη Μ. Ανατολή, να υψώσουν σιδερόφρακτα τείχη σε όλη την Ευρώπη απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να πλήξουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : Bούτυρο στο Ψωμί...

Σε δύο βασικές κατευθύνσεις κινούνται τα πάντα μετά το διπλό τυφλό και πολύ συμβολικό τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες, έδρα της ΕΕ, την Τρίτη το πρωί. Οι αναλύσεις των αστικών επιτελείων, επιχειρώντας να συσκοτίσουν την πραγματική αιτία της δράσης τέτοιων ομάδων, όπως το «Ισλαμικό Κράτος», κάνουν λόγο για «πόλεμο πολιτισμών», για «ψυχοκοινωνικές αιτίες των αποκλεισμένων νέων στα γκέτο της Δύσης», για τη «ριζοσπαστικοποίηση νέων μουσουλμάνων» κ.ά. Πυκνώνουν, ταυτόχρονα, οι αναφορές που δείχνουν προς ποια κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί, για άλλη μια φορά, ένα τέτοιο γεγονός. Μιλούν για την ανάγκη «ενίσχυσης της ασφάλειας», για τις «αναγκαίες εκπτώσεις στα δικαιώματα και τις ελευθερίες», την «ένταση του πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Τα ίδια έλεγαν και με τις πολύνεκρες επιθέσεις στους δίδυμους πύργους το 2001 ή τον περασμένο Νοέμβρη στο Παρίσι. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού: Στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν αυτές οι οργανώσεις σε διασύνδεση με μηχανισμούς αστικών κρατών και ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Ενώ είναι σαφές ότι τέτοια γεγονότα πάντα αξιοποιούνται για ένταση της καταστολής και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση Από Τη Συνεδρίαση Της ΚΣΕ Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 18/3/16

1) Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει από την 3η Συνδιάσκεψη ενισχυμένη, τόσο αριθμητικά, όσο και πολιτικά και ιδεολογικά. Τόσο οι προσυνδιασκεψιακές διαδικασίες, με τις συνελεύσεις των κλαδικών και τοπικών επιτροπών και τις εκδηλώσεις παρουσίασης των θέσεων, όσο και η ίδια η Συνδιάσκεψη έγινε μέσα σε κλίμα συντροφικού και σε βάθος πολιτικού διαλόγου για την οικονομική και πολιτική κρίση του καπιταλισμού στην Ελλάδα και παγκόσμια, και για την αναγκαία για τους εργαζόμενους και το λαό, πολιτική πρόταση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του αντικαπιταλιστικού μεταβατικού προγράμματος και τα βήματα που σημειώθηκαν σε ιδεολογικοπολιτικά ζητήματα της πάλης για την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Ο πολιτικός διάλογος παραμένει ενεργός και η συζήτηση για οργανωτικές αλλαγές και προσπάθεια ανασυγκρότησης του πολιτικού μετώπου-στην κατεύθυνση του ενιαίου, δημοκρατικού, ικανού να συνθέτει πολιτικά λειτουργικού οργανισμού- είναι μπροστά μας. Όμως η Συνδιάσκεψη έχει βάλει τις βάσεις και μας δίνει την αισιοδοξία ότι όλα αυτά μπορούν να προχωρήσουν με πολιτικά ώριμο, συνεργατικό και συνθετικό τρόπο.

ΚΚΕ (μ-λ) : Με Μαζικό Κίνημα Ενάντια Στον Ιμπεριαλισμό Και Τον Πόλεμο Ενάντια Στην Πολιτική Που Θέλει Τους Λαούς Κρέας Για Τα Κανόνια Του!

Το πρωί της Τρίτης 22/3 μια ακόμα βομβιστική «επίθεση αυτοκτονίας», αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στην επίθεση στο Παρίσι πριν από λίγους μήνες, στην επίθεση στο γαλλικό περιοδικό πέρσι, αλλά και στις συνεχόμενες επιθέσεις στην Τουρκία σε Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και Σουρούτς. Βέβαια η λίστα των εγκλημάτων ενάντια στους λαούς, που προκαλούν οι ίδιοι υπαίτιοι, δεν τελειώνει εδώ! Αλλά συμπεριλαμβάνει το αιματοκύλισμα του λαού της Συρίας εδώ και 5 χρόνια, καθώς και τις επεμβάσεις σε όλη την Μέση Ανατολή, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη... 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 3η συνδιάσκεψη: ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΝΕΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο 5-6/3. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στη συνδιάσκεψη πήραν μέρος 950 εκλεγμένοι σύνεδροι, εκπροσωπώντας 3.500 εγγεγραμμένα μέλη, και άλλοι 42 εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων-συνιστωσών που συμμετέχουν (ΝΑΡ, ΣΕΚ, ΑΡΙστερή Συσπείρωση, ΕΚΚΕ, ΟΚΔΕ, Ενωτική Πρωτοβουλία Παρέμβασης και Διαλόγου).
2,5 χρόνια μετά τη 2η Συνδιάσκεψη και μετά την προσχώρηση των ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ στη ΛΑΕ, η συνδιάσκεψη φιλοδοξούσε να δώσει τις απαντήσεις που απαιτούνται στο «νέο κύκλο» που άνοιξε μετά το κλείσιμο του προηγούμενου με τη γνωστή κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης των θέσεων και των παρεμβάσεων των συνιστωσών αλλά και ανένταχτων μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έχουμε μια ανακύκλωση όλου του παλιού υλικού, όλου του προηγούμενου σώματος εκτιμήσεων, απόψεων και κατευθύνσεων, ξανασερβιρισμένο με νέο, πιο προσεγμένο περιτύλιγμα. Οι περίτεχνες διατυπώσεις για το ίδιο ζήτημα σε διαφορετικά σημεία των κειμένων είναι η «μέθοδος» ώστε να ευνοούνται διαφορετικές «αναγνώσεις», να καλύπτονται μέχρι και διαμετρικά αντίθετες ερμηνείες. Όμως, παρ’ όλα αυτά, οι αντιπαραθέσεις, οι διαφωνίες εκφράστηκαν έντονα στην προσυνδιασκεψιακή διαδικασία, με επίδικα τα «παλιά» ζητήματα του «αντικαπιταλιστικού μεταβατικού προγράμματος», των συνεργασιών (συμπόρευση), την άποψη για το ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ των μελών.

Δελτίο Τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ Για Το Μακελειό Στις Βρυξέλλες

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Το νέο τυφλό εγκληματικό χτύπημα στις Βρυξέλλες με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες έχει την σφραγίδα του "Ισλαμικού κράτους", το οποίο ήδη ανέλαβε την ευθύνη, ενώ δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες της ολέθριας πολιτικής του πολέμου και του ρατσισμού της ΕΕ και των ιμπεριαλιστών

Η αλυσίδα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε Μ. Ανατολή και Β. Αφρική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και πρόσφατα της Ρωσίας έχει προκαλέσει τον πόλεμο, τη διάλυση των κοινωνιών και κρατών της περιοχής. Σε εκρηκτική κατάσταση μόνιμης απειλής και πολέμου έχει οδηγήσει η χρηματοδότηση, ο εξοπλισμός και η πολύπλευρη υποστήριξη των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων που έδρασαν ενάντια στη δυναμική που απελευθέρωση η “αραβική άνοιξη” και λειτουργούν σαν μισθοφόροι ενάντια σε όποιον εναντιώνεται ή δεν υποτάσσεται άμεσα με τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, αλλά των περιφερειακών τους στηριγμάτων, όπως η Σ. Αραβία, οι σκοταδιστικές μοναρχίες του Κόλπου, η Τουρκία και το Ισραήλ.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Δεν Θα Περάσουν Ούτε Η Συμφωνία Της ΕΕ-Φρούριο Ούτε Το Σφαγείο Του 3ου Μνημονίου

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατρακυλάει όλο και πιο χαμηλά κλιμακώνοντας τη χειρότερη επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης σε όλα τα μέτωπα. Έβαλε την υπογραφή της στη «Συμφωνία του αίσχους» ανάμεσα στην ΕΕ και στον Ερντογάν, μια ρατσιστική συμφωνία που προβλέπει απελάσεις των προσφύγων που περνούν στο Αιγαίο με κίνδυνο της ζωής τους και εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όσων πρόλαβαν να περάσουν πριν από τη Συμφωνία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχωράει να κλείσει με την Τρόικα (ή το Κουαρτέτο των θεσμών όπως το λένε τώρα) τα προαπαιτούμενα της «αξιολόγησης», δηλαδή το Ασφαλιστικό-σφαγείο, το φορολογικό-λεηλασία και νέα μέτρα περικοπών με στόχο δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% το 2018!

Κάθε δικαιολογία ότι τάχα όλα αυτά γίνονται παρά τη θέλησή της έχει καταρρεύσει καθώς ο ίδιος ο Τσίπρας και οι υπουργοί του συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση αυτής της επίθεσης. Ήδη πρόσφυγες οδηγήθηκαν με χειροπέδες σε αστυνομικές κλούβες για να μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης!

Ανακοίνωση της ΟΚΔΕ για τη συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας

H Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.–Τουρκίας με θέμα το «Προσφυγικό» που πραγματοποιήθηκε στις 17–18 Μαρτίου, επισφράγισε και οριστικοποίησε μια σειρά από αποφάσεις–καταδίκες για το μέλλον χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, θύματα του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Αυτό το καλά οργανωμένο έγκλημα των ιμπεριαλιστών, που φέρει και την υπογραφή του προδότη και νενέκου Τσίπρα, μετατρέπει την Ελλάδα σε μια χώρα–φυλακή, με δεκάδες στρατόπεδα συγκέντρωσης να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την επικράτεια.

Η συμφωνία επικυρώνει την απόφαση της 8ης Μαρτίου για οριστικό κλείσιμο του «Βαλκανικού Διαδρόμου», ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των βόρειων συνόρων, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία νέων διόδων των προσφύγων/μεταναστών προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Βουλγαρία, Αλβανία). Από ’δω και στο εξής θα γίνεται μια συστηματοποιημένη «διαλογή» (βλ. ρατσιστικός διαχωρισμός) των προσφύγων/μεταναστών, με αποτέλεσμα την οργανωμένη καταστολή εναντίον τους και τον υποχρεωτικό τους εγκλεισμό σε hot spot / στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Εκδήλωση Ενωτικής Πρωτοβουλίας Παρέμβασης και Διαλόγου, Τετάρτη 23/3Η Ενωτική Πρωτοβουλία Παρέμβασης και Διαλόγου (τάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) καλεί στην εκδήλωση με θέμα " Μετά την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Ν' ανατρέψουμε την επίθεση, ν' αλλάξουμε την αριστερά". Εισηγούνται οι Παντελής Βαϊνάς, Ελένη Βαφειάδου, Αντώνης Δραγανίγος, Ζέτα Μελαμπιανάκη .
 
Τετάρτη 23 Μάρτη 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ - ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Καραισκάκη

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Όχι Στη Ρατσιστική Συμφωνία ΕΕ-Τσίπρα-Ερντογάν!

Το πραγματικό πρόσωπο της ΕΕ, αυτό της βαρβαρότητας και του ρατσισμού, αναδεικνύεται ξεδιάντροπα και στα εννέα σημεία της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, την οποία χειροκτότησε και η ελληνική κυβέρνηση.

Πίσω από τα "κορκοδείλια δάκρυα" για τους "κατατρεγμένους πρόσφυγες", από τις 20 Μάρτη ξεκινάει το ανθρωποκυνηγητό με θύματα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με συλλήψεις και άμεσες απελάσεις, όσων αρνούνται να υποβάλουν αίτημα για άσυλο, όσων οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται ή όσων δεν έχουν καν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για άσυλο.

Για κάθε Σύρο, που θα εκδιώκει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και θα τον στέλνει στην «ασφαλή» Τουρκία του, μεκελάρη του Κούδων, Ερντογάν, η Τουρκία θα στέλνει ένα σε χώρες της ΕΕ, μέχρι του αριθμού των 18.000. Αν η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει τη βρόμικη δουλειά μέχρι αυτού του αριθμού, τότε η ΕΕ μπορεί να σταματήσει τις μετεγκαταστάσεις από την Τουρκία όχι όμως και τις απελάσεις από την Ελλάδα.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Θεωρητικοί Απόηχοι Της 3ης Συνδιάσκεψης Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

 
Δημήτρης Γρηγορόπουλος 

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ολοκληρώθηκε εκπέμποντας αισιόδοξα αγωνιστικά μηνύματα. 

Πρώτο, απέδειξε ότι έχει ισχυρές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Οι Κασσάνδρες που καταστροφολογούσαν ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα διαλυόταν αν δεν συμμαχούσε με τη ΛΑΕ, διαψεύστηκαν οικτρά. Παρά την άκριτη αποχώρηση των δύο οργανώσεων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ όχι μόνον άντεξε, αλλά ενίσχυσε τις δυνάμεις της. Το μαρτυρούν οι χιλιάδες αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα, που πήραν μέρος στις διαδικασίες, καθώς και οι αποφάσεις της, όπως αποτυπώθηκαν στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Δεύτερο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απ’ τις κρίσιμες μάχες των τελευταίων μηνών και την 3η Συνδιάσκεψη βγήκε ενισχυμένη και με ανεβασμένο κύρος στη συνείδηση ευρύτερων αριστερών μαζών, γιατί παρά το διακύβευμα, δεν παρεξέκλινε, αλλά ενίσχυσε την αντικαπιταλιστική πρόταση με τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης, αγνοώντας τις Σειρήνες που και εντός των γραμμών της, καλούσαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια πολιτική συμμαχίας για την κεϊνσιανή διαχείριση του καπιταλισμού.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Δήλωση Αποχώρησης Μελών του Σ.Ε.Κ. [Συλλογικό Κείμενο]

Το παρόν κείμενο αποτελεί δήλωση αποχώρησης μελών από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα , μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη τόσο του ΣΕΚ όσο και αυτή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και αναφέρεται σε στρατηγικά και τακτικά προβλήματα του κόμματος και του μετώπου, καθώς και στα καθήκοντα που θέτει η ταξική πάλη στο σήμερα

Βρισκόμαστε στην περίοδο της βαθύτερης δομικής κρίσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, με το αστικό σύστημα σε εκτεταμένη πολιτική αστάθεια και κάθε σχέδιο υπέρβασής της να αποτυγχάνει. Σ’ αυτή την συγκυρία η άρχουσα τάξη έχει οδηγηθεί να επιλέγει ως κυρίαρχα εργαλεία ανάκαμψης τις αντεργατικές επιθέσεις στο εσωτερικό των κρατών της, την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την ενίσχυση των αντιδραστικών και φασιστικών μορφωμάτων ως πολιορκητικό κριό για την επίτευξη των στόχων της. 

Εκδήλωση του Μ-Λ ΚΚΕ στο Δημαρχείο Υμηττού

Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα «Η Πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και η ανάγκη ανασυγκρότησης του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος» διοργανώνει το Μ-Λ ΚΚΕ στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Υμηττού την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση αυτή είναι η εναρκτήρια μιας σειράς εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 20 Μαρτίου – 20 Απριλίου στα πλαίσια της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του κόμματος η οποία όπως έχει ανακοινωθεί θα διεξαχθεί στις 22-24 Απρίλη.

Στόχος του M-Λ KKE, βαδίζοντας προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, είναι να αναπτύξει μια πλατιά συζήτηση με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις πάνω στα βασικά πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα που απασχολούν το λαϊκό, αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα, να διαδώσει και να εμπλουτίσει τις θέσεις του μέσα από ένα ζωντανό, ουσιαστικό διάλογο, δυναμώνοντας τους ιδεολογικοπολιτικούς δεσμούς και τις σχέσεις του με κάθε αγωνιστή του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος, με κάθε λαϊκό αγωνιστή που βαδίσαμε μαζί στους αγώνες.

19/3/16 Αντιρατσιστική - Αντιφασιστική Διαδήλωση Αθήνα

Χιλιάδες συμμετείχαν στο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού στον απόηχο της ρατσιστικής συμφωνίας που ανακοίνωσε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ και της προκλητικής αποφυλάκισης του χρυσαυγίτη δολοφόνου Ρουπακιά. Δείτε φωτό εδώ

Οι διαδηλωτές βρωντοφωνάζοντας Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Ανοιχτά σύνορα - έξω το ΝΑΤΟ και η Φρόντεξ - στη φυλακή οι φασίστες, ξεκίνησαν από την Ομόνοια όπου προηγήθηκαν χαιρετισμοί συνδικαλιστών, ακτιβιστών και εκπροσώπων κοινοτήτων μεταναστών και έφτασαν μέχρι τα γραφεία της ΕΕ.

#19Μ

φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος/Εργατική Αλληλεγγύη

Ανακοίνωση ΟΚΔΕ-Σπάρτακος για 19 Μάρτη


Ευρω – Συμφωνία Κηδεία Δικαιωμάτων Και Προσφύγων

του Γιάννη Ελαφρού

Τα δικαιώματα των προσφύγων πνίγηκαν στο Αιγαίο, βούλιαξαν στην Ειδομένη και κηδεύτηκαν προχθές με κάθε επισημότητα από τους ρατσιστές με γραβάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί τους όμως ενταφιάζονται και οι δημοκρατικές αρχές και αξίες και αυτό σίγουρα θα το βρουν μπροστά τους οι λαοί της Ευρώπης. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας αποτελεί όνειδος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά για τα δικαιώματα των προσφύγων (από τις παλιότερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού). Μέρα ντροπής η προχθεσινή, με τη συνυπογραφή του Α. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, αποτυπώνει σε μια συμφωνία ολόκληρη την αντιδραστική, κυνική και κανιβαλική πορεία της ΕΕ. Ειδικά στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που φέρνει στην επιφάνεια τα πιο αποκρουστικά δολοφονικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Εν μέσω παζαριών και έντονων αντιθέσεων συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, σε αναζήτηση περαιτέρω μέτρων για την αναχαίτιση των προσφυγικών ροών και τη «διαχείρισή» τους με βάση τις ανάγκες του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Α. Νταβούτογλου, σε μια προσπάθεια να καταλήξει το παζάρι που εκτυλίχθηκε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Τουρκίας, με την Αγκυρα να προβάλλει ένα πακέτο αξιώσεων προκειμένου να συγκρατεί στα εδάφη της πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί τις διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα, με πρώτη τη συνάντηση του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου.

ΟΚΔΕ : 19 ΜΑΡΤΗ – Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Ρατσισμού.

19 ΜΑΡΤΗ – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Έξω το ΝΑΤΟ απ’ το Αιγαίο – Κάτω η Ευρώπη Φρούριο
 
Όλοι στις συγκεντρώσεις – διαδηλώσεις
Αθήνα: 15:00 στην Ομόνοια και πορεία στα γραφεία της ΕΕ
Θεσσαλονίκη: 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου

Η Ευρώπη ζει τη χειρότερη «ανθρωπιστική κρίση» μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η όξυνση του πολέμου στη Συρία (με ευθύνη όλων των ιμπεριαλιστών και αντιδραστικών καθεστώτων που επεμβαίνουν ωμά), η διάλυση που έχουν προκαλέσει οι ιμπεριαλιστικοί πολέμοι σε Ιράκ και Αφγανιστάν (και οι επεμβάσεις/πόλεμοι στην Αφρική), έχουν δημιουργήσει τεράστιες προσφυγικές «ροές» προς την Ευρώπη. Ύστερα και απ’ το κλείσιμο των συνόρων από μια σειρά χώρες (Μακεδονία, Σερβία, Ουγγαρία, Αυστρία κ.ά.) χιλιάδες πρόσφυγες έχουν αποκλειστεί σε hot spots, λιμάνια, πλατείες, πεζοδρόμια και αυτοσχέδιους καταυλισμούς, κυρίως στην Ειδομένη.

Έφυγε η σ. Βιβή Προσκεφαλά

Χάσαμε την αγαπημένη μας Βιβή Προσκεφαλά. Η Βιβή έφυγε στις 17 Μάρτη του 2016 μετά από μάχη με την αρρώστια που την ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Γεννήθηκε στον Πύργο το 1952. Εργάτρια, από μικρή στη βιοπάλη, έδωσε τις μάχες της ζωής με την περηφάνια που έχουν τα παιδιά της εργατικής τάξης.

Ήταν μέλος του Νέου Αριστερού Ρεύματος από το 1990 και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της "Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα", υποψήφια στις μάχες των δημοτικών εκλογών από το 1994 μέχρι το 2006. Στη συνέχεια συμμετείχε και στήριζε σαν υποψήφια την "Ανταρσία στο Δήμο Πύργου". Μετά που πήρε τη σύνταξή της μετακόμισε στο χωριό της, την Αγία Άννα στην Ηλεία, για να λιγοστέψει τα έξοδα. Με τους συντρόφους της Ηλείας συνέχισε τη μάχη της ζωής, αλλά δεν πρόφτασε πάλι να ξεκουραστεί και να χαρεί. Να κάνει τα ταξίδια που ήθελε, μιας και της άρεσε να γνωρίζει νέους τόπους. Η σύνταξη ψίχουλα και το επικουρικό δεν βγήκε και έπρεπε ακόμα να το πληρώνει.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Το editorial της "Εργατικής Αριστεράς" που κυκλοφορεί 16/3

Τούτη την ώρα είναι ολοφάνερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οχυρώνεται ως ένωση-φρούριο των καπιταλιστών και των τραπεζιτών της γηραιάς ηπείρου ενάντια στους «παρίες» –πρόσφυγες και μετανάστες– που έρχονται έξω από αυτήν, αλλά και ενάντια στην τεράστια κοινωνική πλειοψηφία των ντόπιων πληθυσμών, ενάντια στους εργαζόμενους και τις λαϊκές μάζες ακόμα και των χωρών-μελών του ιδρυτικού «πυρήνα» της ΕΕ.

Οι ευ­θύ­νες της ΕΕ για τους πο­λέ­μους στην Ανα­το­λή, για τις επεμ­βά­σεις που κα­τέ­στρε­ψαν κράτη και χώρες στην πε­ριο­χή, είναι τε­ρά­στιες. Παρ’ όλα αυτά, ο χει­ρι­σμός των ευ­ρω­η­γε­σιών απέ­να­ντι στην προ­σφυ­γι­κή κρίση είναι ανοι­χτά ρα­τσι­στι­κός: οι «φρά­χτες», η πο­λι­τι­κή «απο­τρο­πής», οι «επα­να­προ­ω­θή­σεις», ο κυ­νι­σμός απέ­να­ντι σε χι­λιά­δες και χι­λιά­δες πνιγ­μούς, η αδια­φο­ρία για τα ανεί­πω­τα βά­σα­να εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων αν­θρώ­πων που ζη­τούν άσυλο, είναι μια εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή.

Η πο­λι­τι­κή αυτή στρέ­φε­ται άμεσα και ενά­ντια σε ένα τμήμα πο­λι­τών που ζουν από καιρό μέσα στο φρού­ριο-ΕΕ: τα εκα­τομ­μύ­ρια των μου­σουλ­μά­νων ερ­γα­τών στις φτω­χο­γει­το­νιές των ευ­ρω­παϊ­κών μη­τρο­πό­λε­ων. Αυτό εξη­γεί τη γε­νι­κευ­μέ­νη άνοδο της ισλα­μο­φο­βί­ας, το ιδε­ο­λο­γι­κό και πο­λι­τι­κό υπό­βα­θρο για την άνοδο της ρα­τσι­στι­κής ακρο­δε­ξιάς στον ευ­ρω­παϊ­κό 21ο αιώνα.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μετά Τη 3η Συνδιάσκεψη / της Αργυρής Ερωτοκρίτου

της Αργυρής Ερωτοκρίτου μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτύπωσε τα οργανωτικά και πολιτικά προχωρήματα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στη χώρα μας. Μετά από μια περίοδο εκρηκτικής ανόδου του κινήματος που έφτασε να ανεβάζει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση αλλά και μια περίοδο μεγάλων πιέσεων πάνω στις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για να απορρίψουν την επαναστατική στρατηγική και να μπουν στο δρόμο των πιο “ρεαλιστικών” και “άμεσων” κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διεψεύδει όσους περίμεναν το τέλος της. Φτάνει στο σημείο να αποτελεί μία ορατή δύναμη πέρα από την αριστερά του κοινοβουλευτικού δρόμου.

Το μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συσπειρώνει στις γραμμές της πάνω από τρεις χιλιάδες αγωνιστές, ολοκλήρωσε τις εργασίες της Συνδιάσκεψης της με σχεδόν χίλιους συνέδρους και άνοιξε την πολιτική συζήτηση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της περιόδου, πράγμα που κανένα άλλο κόμμα της Αριστεράς δεν κάνει ούτε από άποψη ουσίας ούτε από άποψη διαδικασίας.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Οι Κυβερνήσεις Παίζουν Με Τις Ανθρώπινες Ζωές

Εδώ και μερικά 24ώρα εξελίσσεται ένα απάνθρωπο «πινγκ-πονγκ» στα σύνορα με την πΓΔΜ. Από τη μια, η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη και πρωτοβουλία και ομολογεί ανοικτά ότι δεσμεύεται έναντι των "εταίρων" να μην παράσχει καμία πρόνοια στους περισσοτερους απο 10.000 ανθρώπους που βρίσκονται στην Ειδομένη.

Από την άλλη, η κυβέρνηση της πΓΔΜ, καταπατώντας κάθε διεθνή νομιμότητα, πιστό ενεργούμενο, «προασπίζεται τα ιδανικά της Ε.Ε.» εξαπολύοντας στρατό με σκυλιά εναντίον ανθρώπων κάθε ηλικίας που περνούν τα σύνορα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Οι Πρόσφυγες Πνίγονται, Το Χρηματιστήριο Ανεβαίνει

«Οι προλετάριοι πέφτουν, οι μετοχές ανεβαίνουν». Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που η Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραφε στο Βερολίνο αυτή τη φράση για να περιγράψει τη φριχτή πραγματικότητα του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Οι νέοι της εργατικής τάξης σκοτώνονταν στα χαρακώματα και οι κερδοσκόποι έκαναν πάρτι στο χρηματιστήριο.

Πολλά άλλαξαν μέσα στα εκατό χρόνια από τότε, αλλά όχι ο απάνθρωπος χαρακτήρας του καπιταλισμού. Σήμερα ζούμε έναν «πόλεμο ενάντια στους φτωχούς και τους πρόσφυγες», όπως πετυχημένα γράφει ο Γιώργος Τσιάκαλος στο νέο τεύχος του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα κάτω».

Το χρηματιστήριο της Αθήνας είχε φτάσει σε ιστορικό χαμηλό τριών δεκαετιών μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2016, καθώς οι κερδοσκόποι έτρεχαν πανικόβλητοι μπροστά στη νέα διεθνή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης. Από τότε, όμως, το χρηματιστήριο ανακάμπτει μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από τις εικόνες της δραματικής προσφυγικής κρίσης.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών Και Εργατικών Κομμάτων Για Το Προσφυγικό Και Μεταναστευτικό Ζήτημα

Πάνω από 30 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα απ’ όλο τον κόσμο έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τη συμφωνία τους με την πρωτοβουλία των τεσσάρων Κομμουνιστικών Κομμάτων για μια κοινή τοποθέτηση για το προσφυγικό ζήτημα, σε μια στιγμή που εντείνεται το δράμα χιλιάδων ανθρώπων, που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και των ανάλογων στρατιωτικών επεμβάσεων στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη. Χιλιάδες άλλοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως αυτά εκδηλώνονται στις χώρες τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώνονται από τον τόπο τους, πιστεύοντας πως μπορούν να έχουν μια καλύτερη τύχη στην ΕΕ κι ιδιαίτερα στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες της.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, τέσσερα Κομμουνιστικά Κόμματα, τα δύο χωρών (Ελλάδας και Τουρκίας) που αποτελούν «πύλες» εισόδου στην Ευρώπη των προσφύγων και δύο άλλων χωρών (Δανίας και Σουηδίας) που αποτελούν δυο από τους τελικούς «προορισμούς» αυτών των ανθρώπων, κάλεσαν σε μια κοινή πρωτοβουλία, ανοιχτή για υπογραφή κι από άλλα τα ΚΚ όλου του κόσμου.
 
Η κοινή ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηρακλείου, 15/3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 15/3/2016

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κατάπτυστη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Γόρτυνας ότι δεν θέλει πρόσφυγες στην περιοχή του!

Κατ αρχάς τους πληροφορούμε ότι τα εδάφη της πατρίδας μας ανήκουν στον ελληνικό λαό που τα απελευθέρωσε με το αίμα του κι όχι σε μια δράκα δημοτικών συμβούλων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους Κρητικούς αλλά και για όλους τους Έλληνες εργαζόμενους που δίνουν μάχη για την σωτηρία των προσφύγων και μεταναστών, πολλοί τους φιλοξενούν ακόμη και στα σπίτια τους, δίνοντας μαθήματα ενός πανανθρώπινου εργατικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει άμεσα και να ανακαλέσει την απαράδεκτη και προσβλητική για το λαό μας απόφαση.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Όλες Και Όλοι Στα Συλλαλητήρια Στις 19 ΜΑΡΤΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

Όλες και όλοι στα συλλαλητήρια στις 19 ΜΑΡΤΗ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ: 3μμ ΟΜΟΝΟΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΦΡΟΥΡΙΟ KAI ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΥΛΑΚΗ – ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΕΞ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΕ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΕ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Οι Στρατοί Τους Στα Σύνορα, Η Δύναμη Των Λαών Στο Διεθνισμό


Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται στα ελληνοαλβανικά σύνορα, η Βουλγαρία κάνει στρατιωτικές ασκήσεις περιμένοντας «εισβολή προσφύγων», η «Ευρώπη –φρούριο» είναι έτοιμη ξανά να θυσιάσει ανθρώπινες ζωές.

Άμεσα υπεύθυνες είναι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι δυνάμεις των «μενουμευρώπηδων» εντός και εκτός Ελλάδας, η Ε.Ε. των πολέμων και των στρατιωτικών επεμβάσεων, του ιμπεριαλισμού και της απάνθρωπης στάσης απέναντι στα ίδια τα θύματα των πράξεών της.

Για να στηριχτεί το μοντέλο της «Ευρώπης-φρούριο» χρειάζονται φυλακές για τους λαούς, εντός και εκτός των τειχών. Στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες διαβίωσης , επιβλαβείς για την υγεία, όπως στην Ειδομένη, κλειστά σύνορα με στρατιωτική επίβλεψη, γιατί η κρίση τους είναι έτοιμη να περάσει στο επόμενο στάδιο, το ανοιχτά πολεμικό.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Τρεις Πρόσφυγες Πνίγηκαν Σε Χείμαρρο Στη Γευγελή

Τρεις πρόσφυγες από το Αφγανιστάν πνίγηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε ένα χείμαρρο κοντά στην κωμόπολη Γευγελή και άλλοι 23 διασώθηκαν ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβερνητική επιτροπή της ΠΓΔΜ για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Οι τρεις πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 που διασώθηκαν είχαν περάσει παράτυπα στο έδαφος της ΠΓΔΜ, από τμήμα της ουδέτερης ζώνης μεταξύ Ειδομένης και Γευγελής και πνίγηκαν στα νερά του ορμητικού χειμάρρου στο χωριό Μόνι, έξω από την Γευγελή.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Γευγελή και είναι καλά στην υγεία τους.

Τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή έχουν σημειωθεί ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα χείμαρροι και ποτάμια να έχουν ξεχειλίσει.

Η ΠΓΔΜ, από την περασμένη Δευτέρα κρατά κλειστό το σημείο διέλευσης για τους πρόσφυγες στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ειδομένης και Γευγελής και δεν επιτρέπει σε κανένα να εισέλθει στο έδαφος της.

tvxs.gr

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αφετηρία Μιας Νέας Αρχής / του Αντ. Δραγανίγου


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Μοιραζόμαστε την ελπίδα της ανατροπής, όχι την ήττα του συμβιβασμού και της υποταγής. Αυτό είναι το μήνυμα της 3ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συζήτησε και επεξεργάστηκε την πολιτική παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Στη συλλογιστική της Συνδιάσκεψης επιχειρείται μια ανώτερη σύνδεση στρατηγικής – τακτικής και «κοινωνικού- πολιτικού».

Η 3ης Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανήκει ήδη στη σύντομη ιστορία της. Αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας ταραγμένης περιόδου με ιστορικά πολιτικά γεγονότα, μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις, ριζικές αλλαγές των πολιτικών συνθηκών καθώς και μεγάλες εσωτερικές αναταράξεις. Το πρώτο μήνυμα της Συνδιάσκεψης ήταν ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι εδώ! Ότι ήδη βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας αρχής! Το επιβεβαιώνουν αυτό οι χιλιάδες αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα, που πήραν μέρος στις διαδικασίες, καθώς και οι αποφάσεις της.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Βοιωτίας : Αλληλεγγύη Στους Πρόσφυγες Των Πολέμων, Της Πείνας Και Της Οικολογικής Καταστροφής

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες των πολέμων, της πείνας και της οικολογικής καταστροφής 

Την ίδια ώρα που χιλιάδες πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι κατά μήκος του κλειστού «Βαλκανικού Διαδρόμου», το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ με τον Αχμέτ Νταβούτογλου στις 7 Μάρτη δείχνει με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο ότι οι ηγέτες της «πολιτισμένης Ευρώπης» προσπαθούν να ορθώσουν περισσότερα τείχη, να κλείσουν ακόμα πιο ερμητικά τα περάσματα, να κάνουν τον φόρο αίματος για την αναζήτηση ενός ασφαλούς καταφύγιου, ακόμα πιο βαρύ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Η αθλιότητα, στην οποία κατέληξαν σαν ενδιάμεσο στάδιο συμφωνίας (μένει να ολοκληρωθεί στις 17 Μάρτη) επιδεινώνει ποιοτικά την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου μεταπολεμικά προσφυγικού κύματος, σε βάρος ακόμα και της διεθνούς νομιμότητας (προκάλεσε την αντίδραση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ), εμπεδώνοντας αποφασιστικά το καθεστώς Ευρώπη – Φρούριο.

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Εκδήλωση Και Διαδήλωση


ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 3 μ.μ., ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η Eυρώπη-Φρούριο βρίσκεται σε παραλυτική κρίση, ανίκανη να αντιμετωπίσει την κρίση του προσφυγικού ζητήματος, όσο και την οικονομική κρίση 8 χρόνια μετά το ξέσπασμά της, ενώ οι φράχτες του εθνικισμού υψώνονται μετατρέποντας την ήπειρο σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Οι “ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού” είναι κούφιες φράσεις για να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες του ιμπεριαλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική - αιτίες αυτού του ιστορικού ρεύματος μετακίνησης πληθυσμών. Ο “ανθρωπισμός” των κυρίαρχων περιορίζεται στο ερώτημα του “πόσοι απόκληροι χωράνε στην Ευρώπη Φυλακή;”. Ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε μέρα στον υγρό τάφο του Αιγαίου και ολόκληρης της Μεσογείου και η αντίδραση των ευρωπαϊκών ελίτ είναι να κλείνουν τα σύνορά τους.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ενωτική Πρωτοβουλία : Εκτιμήσεις Για Την 3η Συνδιάσκεψη Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή που οι φλόγες του πολέμου που μαίνεται στην περιοχή πλησιάζουν τη χώρα μας και το δράμα των εκατομμυρίων προσφύγων που αυτός γεννά κορυφώνεται, διαμορφώνοντας νέα πολιτικά δεδομένα στις χώρες της Ε.Ε.

Στο εσωτερικό της χώρας η αντιλαϊκή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και το κουαρτρέτο των διεθνών τοκογλύφων κορυφώνουν την επίθεσή τους απέναντι στο λαό και τη νεολαία. Μικρές εστίες ανάκαμψης των κοινωνικών αγώνων, με αντιφατικά χαρακτηριστικά, εμφανίζονται χωρίς όμως να αναπτύσσεται εκείνη η δυναμική που θα ανέτρεπε την επίθεση και θα σφράγιζε τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, αδύναμη είναι η παρέμβαση των αντικαπιταλιστικών, επαναστατικών δυνάμεων κομμουνιστικής αναφοράς.

3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Για Να Γίνει Το Βήμα Άλμα!

Σπύρος Χαϊκάλης

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ ήταν αναμφίβολα ένα ουσιαστικό βήμα στην συγκρότηση της ίδιας και κατ’ επέκταση βήμα στη διαρκή προσπάθεια συγκρότησης του 3ου πόλου της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής σύγχρονα κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα.

Το ζητούμενο της επόμενης μέρας είναι η αξιοποίηση των αποφάσεων της συνδιάσκεψης και του πλούσιου διαλόγου και προβληματισμού που αναπτύχθηκε τόσο στον προσυνδιασκεψιακό διάλογο όσο και στην ίδια την συνδιάσκεψη. Για να μην μείνει το βήμα μετέωρο και πολύ περισσότερο να αναβαθμιστεί σε άλμα της αντικαπιταλιστικής πολιτικής πρότασης και της ηγεμονίας των επαναστατικών ιδεών στη πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία.